Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://nitya.pl/,  prowadzony
  jest przez Nitya Patrycja Pruchnik, z siedzibą przy: ul. Kajetana Garbińskiego 16b, 01-122 Warszawa,
  Polska, działający pod numerem NIP: 1181611327, REGON: 381368466. Adres poczty elektronicznej: info@nitya.pl
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie
  internetowym, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za
  pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym
  mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać
  się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na
  podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie
  internetowej Sklepu https://nitya.pl/ w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu https://nitya.pl
  odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
  Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do
  zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
  1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za
  cenę i na warunkach określonych w opisie.
  DEFINICJE
  Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.
  Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) – osoba fizyczna, dokonująca umowy
  cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową.
  Konsument
 • osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – tzw. „Konsument sensu stricto”
  oraz
 • osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną
  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
  działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej – tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta”.
  Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup
  podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na
  prawach Konsumenta.
  Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że
  uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca
  osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług
  świadczonych przez Sklep.
  Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient
  może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie
  niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.
  Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient
  ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
  Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną:
  https://nitia.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy
  Towary.
  Sprzedawca – Nitya Patrycja Pruchnik, z siedzibą przy: Kajetana Garbińskiego 16b, 01-122 Warszawa
  który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony
  internetowej.
  Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki
  sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem
  Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.
  PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
  Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego
  za pośrednictwem strony: https://nitya.pl/, lub e-mailowo na adres
  info@nitya.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany,
  kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie,
  z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia,
  w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest
  dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
 4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz: definicja
  „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy po 1 stycznia 2021 r., będą musieli
  zaznaczyć, już w chwili składania zamówienia Towarów, że zakup nie ma dla nich charakteru
  zawodowego.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem,
  podany w Formularzu Zamówienia.
 6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji
  zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
 • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego
  dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 • w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po
  zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.
 1. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od
  poniedziałku do piątku).
 2. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie
  Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa
  sprzedaży.
 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta zostanie również
  wysłana faktura VAT.
 4. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest: e-mail –
  info@nitya.pl
 5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena
  brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od
  wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych
  Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania
  w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną
  w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając
  przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po
  uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
  DOSTAWA
 8. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się w złotych polskich, za pośrednictwem:
 • Poczta Polska wysyłka do punktu 15 zł
 • Poczta Polska wysyłka kurierem 15 zł
 • In Post paczkomat 13 zł
 1. Możliwy jest odbiór osobisty przesyłek, po wcześniejszym kontakcie, pod adresem: ul. Kajetana Garbińskiego 16b, 01-122 Warszawa, kontakt: info@nitya.pl
 2. Istnieje możliwość przesyłek zagranicznych oraz płatności w walucie innej niż zł polski. W przypadku
  zainteresowania przesyłką zagraniczną prosimy o kontakt mailowy na: info@nitya.pl
 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane
  w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.
 4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: od 5 dni dni roboczych do 14 dni roboczych. Na czas
  oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia
  oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
  REALIZACJA PŁATNOŚCI
 6. W ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego możliwe są następujące sposoby płatności: za
  pobraniem – przy odbiorze przesyłki; przelewem:
 • Płatność elektroniczna (Przelewy24) – najbardziej wygodny i bezpieczny sposób realizacji płatności za
  zamówienie. Na naszej stronie wykorzystujemy system płatności Przelewy24, do którego zostaniesz
  przekierowany w celu dokonania płatności.
 • Przelew bankowy– wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który otrzymasz
  w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew można zrealizować przez Internet,
  na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, zrealizujemy zamówienie.
 1. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone
  zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym
  wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule
  płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia
  terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.
  REKLAMACJA
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie
  określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r.
  poz. 1145, ze zm.).
 3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
 • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający
  z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
 • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy,
  a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 1. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest
  obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji
  lub orzeczenia właściwego organu.
 2. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia
  producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności
  gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak
  odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie
  mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych
  zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
  dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia
  wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 5. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia
  wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia
  niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
  umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę
  usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez
  Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad
  lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia
  wady.
 8. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany
  Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
  doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe
  albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
  Sprzedawcę.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
 • na piśmie, na adres Nitya Team ul. Kajetana Garbińskiego 16b, 01-122 Warszawa.
 • pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres email i numer telefonu kontaktowego);
 • wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
 • numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 • oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie
  jest niezbędny do jej złożenia.
 • Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy,
  na adres: ul. Kajetana Garbińskiego 16b, 01-122 Warszawa
 1. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej
  otrzymania.
 2. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny
  od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu
  płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że
  zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta
  dowodu jego odesłania.
 4. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu
  ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego
  żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem
  roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie
  może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.
  ZWROTY
 6. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze
  zm.), mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towarów lub Usług zakupionych w Sklepie,
  bez podania przyczyny.
 7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę,
  składając stosowne oświadczenie na piśmie (może być pismo wysłane drogą elektroniczną) w terminie
  14 dni, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
  przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu przez
  Państwa, wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
  nr 1 na samym dole regulaminu.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Nitya Team, ul. Kajetana Garbińskiego 16b, 01-122 Warszawa, lub drogą elektroniczną info@nitya.pl
 9. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres: Nitya Team, ul. Kajetana Garbińskiego 16b, 01-122 Warszawa.
 10. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci
  Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym
  zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez
  Konsumenta dowodu jego odesłania.
 11. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
  Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
  rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
  dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
  Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
  przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
  otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
  zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
  dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
  nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
  świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż
  Konsument.
  POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta
  rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
  którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz
  Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
  Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
  sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny
  jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie znajduje zastosowania
  wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw.
  „Przedsiębiorców na prawach konsumenta”, która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia
  2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów
  należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Klient, składając zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych przez niego, danych
  osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia, przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie
  administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.
 3. Administratorem danych osobowych, przekazanych przez Klienta, podczas korzystania ze Sklepu,
  jest Sprzedawca.
 4. Dane osobowe, znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy, nie są przekazywane podmiotom, które
  nie uczestniczą w realizacji Umowy sprzedaży.
 5. Klient zgodnie, z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 ma prawo dostępu do swoich danych
  osobowych, może żądać ich poprawienia lub usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi
  prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych
  osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 7. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte
  w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na
  stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do
  internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie
  adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
 4. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści
  bezprawnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem,
  które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku
  sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami
  prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne
  lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim
  przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej
  oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy
Miasto: , dnia: ____ r.
Konsument:
Imię i nazwisko: ______
___
Adres: ________
E-mail: ________
Tel: ________
Sprzedawca:
Nazwa: Nitya Patrycja Pruchnik
Adres zwrotu towaru: ul. Kajetana Garbińskiego 16b, 01-122 Warszawa
FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA
OD UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI RZECZY
Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj.
Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:
Art. 27 ustawy o prawach konsumenta
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14
dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia ___ r., polegającej na:
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z
odstąpienia od umowy: zł (słownie:
______________________________________________
), którą należy przelać na
następujący numer rachunku bankowego:


Z wyrazami szacunku,

______________________

(własnoręczny podpis Konsumenta)