category:

Books

Książki, napisane przeze mnie, są jedną z wielu form uprzytamniania sobie tego, co zapomniane przez nas. Mogą pomóc Ci powrócić do tego, co nieprzemijalne, wieczne i stałe w nas. Już jesteś świadomością i wolnością, której poszukujesz na co dzień. Wskazówki, medytacje i historie w nich zawarte mogą być dla Ciebie wsparciem w codziennej praktyce uważności i obecności oraz pomóc Ci odkrywać w sobie ciszę, spokój i ukojenie.

en_GB